Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Psychotesty probíhají skupinově i individuálně v trvání 2,5 - 3,5 hodiny, dle individuálního pracovního tempa jednotlivých klientů. Čekají vás výkonové testy, testy osobnosti, přístrojová zkouška a diagnostický rozhovor. Závěrem psychologického vyšetření probíhá individuální konzultace a rozbor výsledků. Posudek standardně obdržíte hned po vyšetření. Domluva termínu vyšetření je individuální, objednací lhůty jsou krátké.

Přineste si sebou:

  • aktuální výpis z evidenční karty řidiče (z odboru dopravy)
  • platný občanský průkaz
  • brýle - v případě že je nosíte
  • posudek o zdravotní způsobilosti ne starší 30 dnů (v případě řidičů se zákazem řízení a vybodovaných řidičů)

Pro optimální výsledky psychotestů je nutné, abyste byl/a:

  • dostatečně odpočinutý/á
  • v plné psychické a fyzické kondici
  • minimálně 12 hodin před vyšetřením nepožíval/a alkoholické nápoje ani jiné omamné látky